Algemeen

Wat is een schuldsaldoverzekering?

09 maart 2017

Een nieuwe woning kopen? Dat gaat meestal gepaard met het afsluiten van een hypothecaire lening bij de bank. Je doet er heel goed aan om dan ook meteen een schuldsaldoverzekering af te sluiten. Hier lees je wat een schuldsaldoverzekering precies is en wat de voordelen ervan zijn. 

Wat is een schuldsaldoverzekering? Een schuldsaldoverzekering is een verzekering die je partner of een andere erfgenaam beschermt in het geval dat je overlijdt nog voor je het geleende bedrag hebt afbetaald. Ze garandeert een gedeeltelijke of volledige terugbetaling van het saldo dat je de bank nog bent verschuldigd op het moment van overlijden. Zo wordt vermeden dat je partner of andere erfgenaam te hoge maandelijkse aflossingen moeten betalen. 
Is een schuldsaldoverzekering verplicht? Nee, maar wel sterk aanbevolen. Bij veel banken is het zelfs een voorwaarde om een hypothecaire lening te kunnen afsluiten. 
 
Hoeveel moet je verzekeren?
Dat bepaal je zelf. In de polis wordt de verdeelsleutel van jouw keuze opgenomen. Een vaak voorkomende verdeling is een 50/50-verhouding. Elke partner verzekert zich dan voor de helft. Overlijdt er een van de twee, dan zal de andere de helft van het totale geleende bedrag moeten terugbetalen. Samen zijn jullie dan voor 100% gedekt. Dat kan voor de langstlevende partner toch nog zwaar uitvallen, zeker als je bedenkt dat ook alle andere kosten (EGW, de kinderen…) dan ook voor zijn of haar rekening zullen zijn. Sommige mensen spelen helemaal op zeker en kiezen voor 100/100 verhouding of een 200% dekking. In dat geval sluit je allebei een verzekering af voor het volledige geleende bedrag. Bij overlijden van één partner moet de langstlevende dan niets meer afbetalen. Het spreekt voor zich dat je hier een veel hogere premie voor betaalt.  Een gulden middenweg is een dekking tussen 100 en 200%. 
 
Hoeveel kost een schuldsaldoverzekering?   
De omvang van de premie verschilt naargelang de bank, maar ook naargelang je profiel. Deze factoren spelen een belangrijke rol: leeftijd, ziekte, overlijdensrisico, looptijd en het bedrag van het hypothecair krediet. Je kan ervoor kiezen om een eenmalige premie te betalen of een jaarlijkse constante premie. De eerste optie is de goedkoopste formule, maar dan moet je wellicht wel enkele duizenden euro in één keer kunnen betalen. 

Zijn er ook fiscale voordelen aan verbonden? Je kan een belastingvermindering krijgen op de premies voor de schuldsaldoverzekering.

Het fiscaal voordeel hangt af van het fiscale stelsel dat je kiest. Dit zijn de mogelijkheden: 

1. Schuldsaldoverzekering valt buiten het fiscaal stelsel.
2. Schuldsaldoverzekering val binnen het fiscaal stelsel van het woonkrediet.
3. Schuldsaldoverzekering valt binnen het stelsel van het pensioensparen

 
Je mag zelf kiezen of je een schuldsaldoverzekering onderbrengt in een fiscaal stelsel of niet. Staar je niet blind op het belastingvoordeel op de premies en weet dat die kunnen gepaard gaan met fiscale nadelen bij het uitkeren van het kapitaal. Wens je meer informatie hierover? Contacteer ons via deze link